Обекти

с.Белово - язовир Пясъчник

с.Белово - язовир Пясъчник

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 и парапети за мостови съоражения на обект: с.Белово - язовир Пясъчник.