Новини

За първи път в България бяха монтирани 17 бр. елементи за начало и край съгласно ENV 1317-4

За първи път в България бяха монтирани 17 бр. елементи за начало и край съгласно ENV 1317-4
29.05.2016 г.

Тази година за първи път в България бяха монтирани 17 бр. елементи за начало и край съгласно ENV 1317-4. Шестнадесет от тях бяха монтирани на Европейски път Е80 - А4 /Автомагистрала „МАРИЦА“/.  Автомагистрала “Марица” е разположена по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа и свързва автомагистрала "Тракия" при възел Оризово с Капитан Андреево на българо-турската граница.

Монтажа на елементите за начало и край бе извършен на  ЛОТ 2 в участъка  „Димитровград – Харманли“ от км 36+400 до км 70+ 620, и по точно на изходите от автомагистралата и на отбивките за почивка.     

Друг такъв елемент за начало и край съгласно ENV 1317-4 бе монтиран на А2 /Автомагистрала „Хемус“/, която свързва столицата на страната - София с морската ни столица - Варна като дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София. Монтажа бе извършен в участъка „Белокопитово – Шумен“. 

Доставката и монтажа на елементите за начало и край бе извършен от фирма "Безопасни Пътища" ЕООД. 

Фирма "Безопасни Пътища" ЕООД е собственик на два атенюатора за камиони. Който успешно се изпозват при извършването на строително – монтажни работи по пътищата, като са оборудвани с допълнителни светлинни указателни табели, целящи да осигурят по-голяма безопасност, както за работниците, така и за участниците в движението.