За нас

„БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА” ЕООДФирма „БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА” ЕООД е с основен предмет на дейност доставка и монтаж на елементи за пасивна безопасност, а именно:
  • Ограничителни системи за пътища отговарящи на изискванията на БДС EN 1317 и Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища от РПМ на АПИ от 2010г.;
  • Смесени ограничителни системи от стомана и дърво със степен на задържане N2 и степен на задържане H2;
  • Елементи за начало и край (терминали), съгласно стандарт ENV1317-4
  • Буфери срещу челен удар, съгласно БДС EN 1317-3 ;
  • Временните огради Т1, Т2 и Т3 съгласно БДС EN 1317-2 и Наредба No. 3 за временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците на ММРБ;
  • Опрощаващи стълбове, съгласно стандарт БДС EN 12767;
  • Противозаслепителни съоръжения съгласно БДС  EN 12676;
  • Акустичните  огради;
  • Направляващи стълбчета С1 и светлоотразяващи кабари;
  • Бариери за достъп при бедствия и аварии и много други.
Дейността на „БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА” ЕООД е изключително отговорна и е пряко свързана с приоритетната за страната област – превенция на произшествията по пътищата и обезопасяване на движението по тях.
В „БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА” ЕООД работят над 30 високо квалифицирани служители и работници. Фирмата се ръководи от пътни инженери и разполага с 12 монтажни групи.

Фирмата разполага и със следния автопарк – тежкотоварни и лекотоварни автомобили, влекачи, автокранове, автовишки, мотокари, набивни машини за монтаж на пътни ограничителни системи и друга специализирана техника и механизация.

Само през 2015г. и 2016г. дружеството е доставило и монтирало над 1800 км ограничителни системи за пътища и над 40 броя терминали.

Като безспорен лидер в проектирането и производството на пътно-ограничителни системи в България, „БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА” ЕООД приема като своя мисия повишаването на безопасността и сигурността на пътищата в страната.