Обекти

Сърбия: проект Враня - Актор

Сърбия: проект Враня - Актор

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства тип В съгласно EN1317 на обек: Сърбия: проект Враня - Актор.