Обекти

Софийски околовръстен път - пътен възел Яна

Софийски околовръстен път - пътен възел Яна

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 – за път.