Обекти

София околовръстен път - южна дъга от км 41+137.87 до км 44+720

София околовръстен път - южна дъга  от км 41+137.87 до км 44+720

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковаи ограничителни системи за пътни превозни  средства съгласно БДС ЕN1317 за обект: София - Околовръстен път - южна дъга от км 41+137.87 до км 44+720.