Сертификати и декларации

СЕРТИФИКАТИ

Сертификат на система за управление ISO 9001 - 2015 229 Kb (pdf) свали
Сертификат на система за управление ISO 14001 - 2016 230 Kb (pdf) свали
Сертификат на система за управление BS OHSAS 18001 - 2007 229 Kb (pdf) свали


ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация на ръководството на Безопасни Пътища ЕООД политика и цели по качеството 520 Kb (pdf) свали
Декларация на ръководството на Безопасни Пътища ООД за политика и цели по УОС 507 Kb (pdf) свали
Декларация на ръководството на Безопасни Пътища ЕООД за политика и цели по ЗБУТ 549 Kb (pdf) свали