Обекти

Пътен възел - Юг Бургас

Пътен възел - Юг Бургас

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: Пътен възел - Юг Бургас.