Обекти

Пътен Възел - Стара Загора

Пътен Възел - Стара Загора

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: Пътен възел -Стара Загора.