Обекти

Път SML3251 разклон II-86 Смолян-Рудозем

Път SML3251 разклон II-86 Смолян-Рудозем

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: Път SML3251 разклон II-86 Смолян - Рудозем.