Обекти

Път III-591 с. Бараци - Крумовград

Път III-591 с. Бараци - Крумовград

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обек: Път III-591 Разклон с. Бараци - Крумовград.