Обекти

Път III-5004 - Обходен път гр.Габрово

Път III-5004 Обхододен път Габрово

Фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи  за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 – за път, за мостово съоръжение и пешеходен парапет.