Обекти

Път III-108(E-79) мост над р.Струма

Път III-108(E-79)  мост над р.Струма

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на  горещо поцинковани ограничтелни системи съгласно БДС EN1317 на обект: Път III-108"I-1(E-79) - Петрич аварирал мост над р.Струма при км2+000 при с.Рибник