Обекти

Път III-106 Благоевград - Ст. Лосичково

Път III-106 Благоевград - Ст. Лосичково

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: Път III-106 Благоевград-Ст. Лисичково-Граница Македония .