Обекти

Път II-53 Елена - Сливен

Път II-53 Елена - Сливен

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обек: Път II-53 Елена - Сливен.