Обекти

Път Е-68 - II Асеновград - Смолян

Път Е-68 - II Асеновград - Смолян

ФФирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи  за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 – за път и за мостово съоръжение.