Обекти

Път ІІ-73 Шумен – Карнобат

Път ІІ-73 Шумен – Карнобат

Фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 – за път, за мостово съоръжение и пешеходен парапет.