Обекти

Проходът Петрохан

Проходът Петрохан

 За този проект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 – за път, за мостово съоръжение и пешеходен парапет.