Обекти

Обходен път Кюстендил - Дупница

Обходен път Кюстендил - Дупница

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 и парапети за мостови съоражения на обект: обходен път Кюстендил - Дупница.