Обекти

Кръстовището на булевардите „Андрей Сахаров" и „Андрей Ляпчев"

Кръстовището на булевардите „Андрей Сахаров"  и „Андрей Ляпчев"

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: Кръстовището на две нива на булевардите „Андрей Сахаров" и „Андрей Ляпчев" в ж.к. „Младост" гр. София.