Обекти

Kръстовище на две нива при Семинарията в София

Kръстовище на две нива при Семинарията в София

За този проект  фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД  монтира – ограничителни системи за пътни превозни средства – JGR H1W4  и за мостови съоражения  с парапет  JBR  H1W5 – BHR1120.