Обекти

Гоце Делчев - Сатовча

Гоце Делчев - Сатовча

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обек: Гоце Делчрв - Сатовча.