Обекти

Главна пътна комуникация на гр.Смолян

ГПК Смолян 01

Новоизграденият участък с дължина 3,65 км от обходния път на Смолян започва от митницата в кв. „Устово“ и завършва при местността Бункера на кв. „Райково“. По проекта е доизграден тунелът в квартал „Устово“ с дължина 421 м, който е с две платна по 3,75 м и два тротоара, както и LED осветление. Рехабилитирани са 990 м от съществуващия път. Построени са 5 моста - над реките Бяла и Черна. Чрез три кръгови кръстовища се осигурява безопасната връзка с основни пътни артерии в областния град.

Фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД  монтира пътни ограничителни системи с три вълни H2W4 отговарящи на изискванията на БДС EN 1317. Също така достави и монтира терминал съгласно БДС EN 1317-4  и 32 м  шумозаглушителни стени отговарящи на всички български и европейски норми.