Обекти

ГЛАВЕН ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР Х „КУМАНОВО – МИЛАДИНОВЦИ“, МАКЕДОНИЯ

Фирма Безопасни Пътища ЕООД за проект: главен транспортен коридор Х „Куманово – Миладиновци“, Македония е монтирала – 40 км ограничителни системи за пътни превозни средства JGR H1W5 съгласно EN1317 – горещо поцинковани.