Обекти

Директно направление АМ Тракия - Асеновград, пътна връзка Ягодово

Директно направление АМ Тракия - Асеновград, пътна връзка Ягодово

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: Директно направление АМ Тракия - Асеновград, пътна връзка Ягодово.