Обекти

Димитровград

Димитровград

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на а горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 и парапети за мостови съоръжени при рехабилитацията на пътни участъци от път I-5 в Димитровград