Обекти

АМ Тракия - участък:ЛОТ 4.1отсечката от пътен възел Ямбол до пътен възел Зимница

АМ Тракия - участък:ЛОТ 4.1отсечката от пътен възел Ямбол до пътен възел Зимница

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: АМ Тракия - участък:ЛОТ 4.1отсечката от пътен възел Ямбол до пътен възел Зимница.