Обекти

АМ Тракия ЛОТ3 участък: Нова Загора - Ямбол

АМ Тракия ЛОТ3 участък:  Нова Загора - Ямбол

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: АМ Тракия - участък:ЛОТ 3 Нова Загора - Ямбол от км 241+900 до км 277+597