Обекти

АМ Тракия ЛОТ2 участък: Стара Загора - Нова Загора

АМ Тракия ЛОТ2 участък:  Стара Загора - Нова Загора

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: АМ Тракия /А-4/ Оризово - Бургас, участък:ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора от км 210+100 до км241+900.