Обекти

АМ Тракия ЛОТ 4.2

АМ Тракия ЛОТ 4.2

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 и парапети за съоражения на обект: АМ Тракия ЛОТ4.2.