Обекти

АМ Струма ЛОТ 1

АМ Струма ЛОТ 1

За този обект фирма „Безопасни Пътища“ ЕООД извърши монтаж на   горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317  и парапети за съоражения на обект: АМ Струма ЛОТ 1.